اطلاعات تماس

   

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه

  شماره های تماس: آموزش: 33699230 و 31 / امور مالی:33699211 / ریاست: 33699210 

  آدرس موسسه: قزوین، خیابان نوروزیان، حکمت 72، موسسه آموزش عالی سهروردی

دفتر اداری موسسه در ساختمان موسسه سهروردی قراردارد.

 روزهای کاری موسسه: دوشنبه تا چهارشنبه، ساعت 9 الی 12

ایمیل: info [at] me.ac.ir