اطلاعات تماس

   

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1آقای مهندس علی احمدیمدیر اداره آموزش0283368101402833681014
2خانم صغری توسلیمدیر اداره حراست0283369100902833691009
3آقای کریم حاج طاهریمدیر امور مالی0283367955302833679553
4خانم عاطفه قافله باشیمسئول دفتر ریاست110283369105002833691050
5آقای مهندس مصطفی نوریکارشناس امور انفورماتیک12info [at] me . ac . ir
6آقای محمد نوریرئیس انتظامات15
7خانم مریم باقرپورکارشناس امور بایگانی17
8خانم فائزه تولاییکارشناس امور فارغ التحصیلان18
9خانم سوسن رضوان جاهمدیر امور دانشجویی و فرهنگی230283368967102833689671

 نشانی: قزوین، بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، کوچه حکمت 55 ، مؤسسه آموزش عالی میرعماد

شماره تلفن های مرکز:  +98 (28) 33681008 - 33681009 - 33691071 - 33691072

دورنگار: +98 (28) 33691050         

ایمیل: info [at] me.ac.ir    

صندوق پستی: 1331-34145