هیئت مؤسس

آقای دکتر محمد اخوی زادگان - دارای مدرک تحصیلی دکتری ریاضی - دانشگاه شفیلد انگلستان - ریاست محترم مؤسسه

آقای دکتر علی اصغر سلطانی فرانی - دارای مدرک دکتری برق و مخابرات - دانشگاه ساری انگلستان - معاونت محترم آموزشی و پژوهشی مؤسسه

آقای دکتر بابک محمدحسینی - دارای مدرک دکتری فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی تهران - معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی مؤسسه

آقای دکتر عبدالجواد احمدی - دارای مدرک دکتری روانشناسی - دانشگاه علامه طباطبایی تهران - عضو محترم هیئت مؤسس

آقای دکتر محمدهادی ساعی - دارای مدرک دکتری حقوق - دانشگاه تهران - عضو محترم هیئت مؤسس

آقای دکتر عباسعلی شاهرودی بهنمیری - دارای مدرک دکتری معماری - دانشگاه مازندران- عضو محترم هیئت مؤسس

حجت الاسلام سید فتاح مرتضوی - دارای مدرک کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه تهران - روحانی و عضو محترم هیئت مؤسس

 

آمار بازدید : 4144 بروزرسانی : یکشنبه 20 تیر 1395 - 08:46:43