پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد سال 97

به استحضار می رساند دانشجویان زیر از برترین دانشجوهای موسسه آموزش عالی میرعماد موفق به قبولی در مقطع کارشناسی ارشد شده اند که بدین طریق به آنها تبریک گفته برای آنها آرزوی موفقیت می شود.

 

نام و نام خانوادگی رشته قبولی محل قبولی
سیما امیدی ارتباط تصویری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زهره امینی ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان
عاطفه بهجتی کوچصفهانی ارتباط تصویری دانشگاه تربیت مدرس
زینب جعفری ارتباط تصویری موسسه غیرانتفاعی مارلیک نوشهر
امیر خادم شریف ارتباط تصویری دانشگاه سوره
ساناز دامنی ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ
معصومه رسول زاده  ارتباط تصویری موسسه غیرانتفاعی طبری- بابل
ریحانه شعبان زاده بلالمی ارتباط تصویری موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو
فاطمه نیلچیان ارتباط تصویری موسسه غیرانتفاعی آپادانا-شیراز
فهیمه سادات وزیریان ارتباط تصویری دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی
هنگامه اوردی خانی مهندسی شهرسازی دانشگاه یزد
پرستو شفیعی مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی هنر و معماری پارس
مهین آزاد پیما سراجاری مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ
داود اکبر زاده مهندسی معماری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران
مبینا بیات مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس
نغمه حلاجی مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی انرژی ساوه
حسنی ساعتی مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا
زهرا شعربافی مهندسی معماری دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین
مصطفی طهماسبی راد مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی رشد دانش
مریم سادات فرزانه مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی رسام کرج
الهه قربانی مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو
شیما قربانی مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی شفق تنکابن
سید شهریار قیاسی مهندسی معماری دانشگاه تهران
مهناز  نجفی مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی رسام کرج
مهدی ابراهیم پور مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا
شقایق کمالوند معماری موسسه غیرانتفاعی رشد دانش
مریم جمشیدی هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
اردوان محمودیان هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
عاطفه نجفی بشردوست هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
آرزو نظری هنرهای تجسمی دانشگاه علم و فرهنگ
حمیده یارمحمدی هنرهای تجسمی موسسه غیرانتفاعی طبری- بابل
شقایق شیرزاد هنرهای تصویری موسسه غیرانتفاعی مارلیک نو شهر
بروزرسانی : چهارشنبه 7 آذر 1397 - 17:48:13