رشته های موجود در گروه آموزشی معماری

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته:

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته:

کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی معماری

رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته:

کاردانی ناپیوسته معماری

رشته های مقطع کاردانی پیوسته:

         کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
آمار بازدید : 5526 بروزرسانی : سه شنبه 6 مرداد 1394 - 12:18:15