مؤسسه آموزش عالی میرعماد


عنوان خبر : کسری مدارک دانشجویان

زمان ارسال خبر : سه شنبه 21 آذر 1396

کسری مدارک دانشجویان جهت صدور دانشنامه:

فارغ التحصیلان گرامی توجه فرمایند، جهت صدور مدرک تحصیلی، رفع نواقصی الزامی است.