شنبه 24 شهریور 1397

تغییر مکان موسسه

ساختمان اداری و آموزشی موسسه در حال جابجایی می باشد، تا اعلام آدرسی جدید به مکان سابق موسسه مراجعه فرمایید.

 با سلام

به استحضار می رساند ساختمان اداری و آموزشی موسسه در حال جابجایی می باشد، لذا خواهشمند است تا اعلام آدرسی جدید ، جهت امور اداری به مکان سابق موسسه به آدرس نوروزیان، خیابان حکمت 55، مراجعه فرمایید.

بدیهیست این مکان موقتی بوده، به محض مشخص شدن آدرس جدید، از همین طریق به اطلاع دانشجویان رسانده خواهد شد.

یادآور می شود ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در حال حاضر در مکان مذکور در حال انجام است.